MONTAŻ


PODŁOGI DREWNIANEJ, WINYLOWEJ, TARASÓW

Instrukcja montażu podłogi bambusowo-korkowej MASTER COLLECTION EXCLUSIVE*DESIGN

Instrukcja montażu podłogi bambusowej EXCLUSIVE*DESIGN

Instrukcja montażu modułowych desek tarasowych

Instrukcja montażu podłogi winylowej STEP FASHION


Instrukcja montażu podłogi bambusowej, oraz bambusowo-korkowej MASTER COLLECTION EXCLUSIVE*DESIGN

 


Przed rozpoczęciem układania podłogi należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w gwarancji i instrukcji montażu podłogi.
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji będzie skutkowało utratą gwarancji. Od wykonawcy prac montażowych należy żądać protokołów przed i powykonawczych. Wszelkie prace montażowe winny być wykonywane zgodnie ze sztuką parkieciarską.

Sposób montażu podłogi EXCLUSIVE*DESIGN
Na podłożu z wodną instalacją ogrzewania podłogowego zalecane jest klejenie podłogi do podłoża
Podłoga EXCLUSIVE*DESIGN nie jest przeznaczona do montażu na instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego.
W przypadku innego rodzaju podłoża możliwe są następujące sposoby montażu:
System pływający
Sposób montażu opisuje poniższa instrukcja
Klejenie do podłoża
Klejenie podłogi należy powierzyć profesjonalnym wykonawcom, którzy przejmą na siebie odpowiedzialność za prawidłowe zamontowanie.
Należy pamiętać, aby przez cały rok wilgotność w pomieszczeniu była w zakresie 45 - 60%, a temperatura między 18°С - 24°С.
Podłoga Master Collection H10 EXCLUSIVE*DESIGN jako produkt naturalny, może podlegać procesowi zmiany wymiarów szerokości deski w zależności od zmian wilgotności, np. zmiana wilgotności deski o 4% może skutkować zmianą wymiaru szerokości deski o ok. 1%. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednią dla wymiarów pomieszczenia dylatację. Zastosowanie innych sposobów montażu (przybijanie podłogi, układanie na legarach, ect.) skutkuje utratą gwarancji. W nowobudowanych obiektach montaż podłogi należy wykonać jako ostatnią pracę wykończeniową. Wszystkie pozostałe prace instalacyjno-wykończeniowe (malowanie, montaż stolarki okiennej, ect.) muszą zostać zakończone wcześniej,a pomieszczenia osuszone. Nie należy montować podłogi w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody (obudowa wanny, wnętrze kabiny prysznicowej).
Po ułożeniu podłogi pomieszczenie należy wietrzyć ok. 48h do zaniku charakterystycznego zapachu.

Instrukcja montażu podłogi w systemie pływającym

1. Paczki należy ułożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga, na okres min. 48 godzin. Zalecana wilgotność podłogi przed montażem powinna wynosić 9% (±2%). Układanie podłogi i eksploatacja powinna odbywać się przy wilgotności otoczenia 45 - 60% i temperaturze między 18°С a 24°С. Wilgotność podłoża powinna wynosić dla: betonowego 2% - mierzona metodą CM, anhydrytowego 0,5% - mierzona metodą CM oraz drewnianego 8% . Prosimy sprawdzić wentylację pomieszczeń. W przypadku złej wentylacji drewno wchłania wilgoć, co skutkuje zmianami objętości i kształtu podłogi.

Instrukcja montażu podłogi bambusowo-korkowej MASTER COLLECTION
2. Podłoże powinno być suche, stabilne i równe. Różnice w poziomie podłoża nie powinny przekraczać 2mm na długości 1 metra. Jeżeli nierówności są większe, należy wyrównać podłoże. Podłoże musi być dokładnie sprawdzone pod kątem wilgotności. Problemy z wilgocią muszą zostać rozwiązane przed instalacją. Okres od wykonania nowego podłoża do czasu montażu podłogi, musi wynosić co najmniej 60 dni.
3. Przed ułożeniem podłogi w systemie pływającym należy rozłożyć folię paroizolacyjną na zakładki minimum 20cm i skleić taśmą odporną na wilgoć. Przy ścianie folię należy wyłożyć na około 5cm .


4. Na folię paroizolacyjną należy ułożyć podkład przeznaczony do stosowania pod podłogi pływające. Zalecamy układanie podkładu prostopadle do kierunku montażu podłogi. Materiał ten musi być układany „na styk”, lub w sposób zalecany przez ich producenta, jeśli przewidział inaczej. W przypadku układania na styk, użycie taśmy klejącej zabezpiecza przed rozsuwaniem się podkładu i powstawaniem szczelin.

5. Należy odciąć zamek na czole deski, która będzie przylegać do ściany w celu uniknięcia problemu z zamaskowaniem dylatacji.6. Należy rozpocząć układanie desek od kąta pomieszczenia. Wzdłuż ścian należy wprowadzić kliny dystansowe. Szczelina dylatacyjna powinna wynosić około 10mm. Deski układamy w rzędy połączone krótkimi bokami. Drugi i następne rzędy desek łączymy ze sobą na system “click”. Należy to zrobić pod kątem około 30 stopni. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami w miejscach dylatacji budynku i w pomieszczeniach większych niż 40m2, należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości około 20mm.
7. Nowy rząd desek zalecamy rozpocząć od ułożenia pozostałego (odciętego) odcinka z poprzedniego rzędu (odcinek nie powinien być krótszy niż 40cm). Należy zachować przesunięcie poszczególnych rzędów desek o co najmniej 20cm.8. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski, odpowiednio ją dociąć i zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.9. Ostatni pas desek należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, należy przyciąć poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Należy zachować szczelinę dylatacyjną, zachowując wyżej wskazane odległości.10. Po ułożeniu podłogi należy usunąć kliny dystansowe, a szczelinę dylatacyjną przykryć listwami przypodłogowymi (cokołami). Listwy należy montować do ściany.

Montaż podłogi metodą klejenia do podłoża
1. Wszystkie prace montażowe winny być wykonywane przez profesjonalnych wykonawców zgodnie ze sztuką parkieciarską.
2. Klejąc podłogę należy wzdłuż ścian wprowadzić kliny dystansowe, szczelina dylatacyjna powinna wynosić 10mm. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami , w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i w pomieszczeniach większych niż 40m2 , szczeliny dylatacyjne powinny wynosić minimum 10mm.
3. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski, odpowiednio ją dociąć i zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu 10mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.
4. Do klejenia podłogi zalecane jest stosowanie dwuskładnikowych klejów poliuretanowych elastycznych lub innych, dedykowanych do klejenia podłóg wykonanych z bambusa z uwzględnieniem wymiarów podłogi EXCLUSIVE*DESIGN. Klej należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni podłoża (nie mniej niż na 80% powierzchni).
5.Należy stosować się do zaleceń producentów chemii stosowanej przy pracach montażowych.

Montaż podłogi na podłożu z wodną instalacją ogrzewania podłogowego
1.Podłoga EXCLUSIVE*DESIGN nie jest przeznaczona do montażu na instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego.
2.Na podłożu z wodną instalacją ogrzewania podłogowego zalecane jest klejenie podłogi do podłoża.
3.Wszelkie prace montażowe winny być wykonywane przez profesjonalnych wykonawców zgodnie ze sztuką parkieciarską.
4.Klejąc podłogę należy wzdłuż ścian wprowadzić kliny dystansowe, szczelina dylatacyjna powinna wynosić 10mm. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami , w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i w pomieszczeniach większych niż 40m2 , szczeliny dylatacyjne powinny wynosić minimum 10mm.
5.W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski, odpowiednio ją dociąć i zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu 10mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.
6. Temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 26°C.
7. Warunkiem przystąpienia do układania podłogi na wodnym ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół z 21 – dniowego wygrzewania podłoża. Jeżeli montaż nie odbywa się natychmiast po wygrzaniu podłoża, ale następuje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie wygrzać podłoże.
8. Po zamontowaniu podłogi należy uruchomić ogrzewanie i powoli, stopniowo zwiększać temperaturę. Tak też należy postępować przed każdorazowym uruchomieniem ogrzewania.
Więcej informacji o podłogach na www.midas.plInstrukcja montażu modułowych desek tarasowychPłytki tarasowe dostępne w kilku układach klepek dają możliwość komponowania dowolnych wzorów i układów, a łatwość montażu i demontażu sprawia, iż kompozycja może ulegać wielokrotnej zmianie.
Moduły tarasowe
montuje się bez używania narzędzi. Każdy moduł posiada 2 boki z zaczepami i 2 boki z gniazdami. W przypadku montażu tafli ułożonej zaczepami od dołu należy podnieść sąsiednią krawędź z gniazdami do góry i włożyć pod nią płytkę z zaczepami. Łączenie elementów odbywa się przez zatrzask. Istnieje możliwość wymiany modułu bez konieczności rozbierania całej powierzchni. Montaż tafli zalecany jest na równych i utwardzonych powierzchniach, mających spad w celu odprowadzenia nadmiaru wody.
W przypadku uszkodzenia modułu istnieje mozliwość jego wymiany bez konieczności rozbierania całej powierzchni.
Ze względu na walory estetyczne zalecane jest konserwowanie elementów wykonanych z drewna akacjowego w odstępach 3-6 miesięcznych olejami lub innymi środkami impregnującymi.
tarasy drewniane - instrukcja montażutarasy drewniane - instrukcja montażutarasy drewniane - instrukcja montażu

Instrukcja montażu podłogi winylowej STEP FASHIONPrzed rozpoczęciem układania podłogi należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu podłogi oraz warunkami gwarancji. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji będzie skutkowało utratą gwarancji. Podłoga może być układana na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, przy czym maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27°C. Należy pamiętać, aby podczas eksploatacji podłogi, wilgotność w pomieszczeniu była w zakresie 20 -75%, a temperatura między 15°С - 25°С.

Podłoga STEP FASHION może podlegać procesowi zmiany wymiarów, w związku z tym należy przewidzieć odpowiednią dla wymiarów pomieszczenia dylatację. Montaż podłogi należy wykonać jako ostatnią pracę wykończeniową. Wszystkie pozostałe prace instalacyjno -wykończeniowe (malowanie, montaż stolarki okiennej, ect.) muszą zostać zakończone wcześniej, a pomieszczenia osuszone. Po ułożeniu podłogi pomieszczenie należy wietrzyć ok. 24h do zaniku charakterystycznego zapachu.


Instrukcja montażu podłogi winylowej STEP FASHIONInstrukcja montażu podłogi w systemie pływającym

1. Paczki należy ułożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga, na okres min. 24 godzin. Układanie podłogi powinno odbywać się przy wilgotności otoczenia 20 - 75% i temperaturze między 5°С a 30°С. Wilgotność podłoża powinna wynosić dla: betonowego 1,8% (przy ogrzewaniu podłogowym 1,3%) - mierzona metodą CM, anhydrytowego 0,5% (przy ogrzewaniu podłogowym 0,2%) - mierzona metodą CM oraz drewnianego 8%. Prosimy sprawdzić wentylację pomieszczeń.

2. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i niepylące. Podłożem może być wylewka betonowa lub anhydrytowa ale również terakota, panele podłogowe itp. Zalecane jest gruntowanie podłoża przed ułożeniem podłogi, a w strefach o podwyższonej wilgotności zastosowania płynnej folii. Podłogi STEP FASHION nie należy stosować w strefach mokrych np. brodzik prysznicowy. Różnice w poziomie podłoża nie powinny przekraczać 2 mm na długości 1 metra. Jeżeli nierówności są większe, należy wyrównać podłoże, które musi być dokładnie sprawdzone pod kątem wilgotności. Problemy z wilgocią muszą zostać rozwiązane przed instalacją. Nie należy wyrównywać nierówności przy pomocy podkładów oraz innych niestabilnych materiałów. W przypadku montażu bez użycia podkładów, na podłożach śliskich, należy zastosować taśmę obustronnie klejącą w celu wyeliminowania ewentualnego poślizgu podłogi STEP FASHION. Taśma powinna być przyklejona na obu końcach podłogi równolegle do krótkich boków. Taśma powinna być odpowiednia dla połączenia podłoża i podłogi STEP FASHION.

3. Dopuszczalne jest stosowanie podkładów pod podłogę w zakresie do 1,5 mm.

4. Należy odciąć zamek na boku deski, która będzie przylegać do ściany w celu uniknięcia problemu z zamaskowaniem dylatacji.

5. Montaż podłogi STEP FASHION wykonywać zgodnie z instrukcją graficzną. Szczelina dylatacyjna przy ścianach powinna wynosić min. 5 mm. W pomieszczeniach o powierzchni powyżej 20 m² dylatację przy ścianach należy obliczyć indywidualnie dla każdego pomieszczenia zakładając iż rozszerzalność cieplna podłogi STEP FASHION wynosi 0,28% (0,0028 x długość) i (0,0028 x szerokość). Nie należy oceniać istnienia mikroszczelin na połączonych 2, 3 deskach, a w czasie układania podłogi przy dwóch rzędach. Mikroszczeliny są niezbędnym elementem dla prawidłowego ułożenia i funkcjonowania każdej podłogi. Ocena wizualna złożonej podłogi następuje z odległości min. 1 m, przy czym źródło świtała jest za plecami oceniającego. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i w pomieszczeniach większych niż 40 m² należy zastosować dodatkową dylatację.

6. Podłogę STEP FASHION można układać na różne sposoby, np. „w jodełkę”, równolegle, „na mijankę”.

7. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, filarów itp., należy pamiętać o zachowaniu min. 5 mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.

8. Ostatni rząd należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, należy przyciąć poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Należy zachować szczelinę dylatacyjną, zachowując wyżej wskazane odległości.

9. Po ułożeniu podłogi należy usunąć kliny dystansowe, a szczelinę dylatacyjną przykryć listwami przypodłogowymi (cokołami). Listwy należy montować do ściany.
.